Dwars door Europa 10
Mens en klimaat 14
Mens en klimaat 15
Mens en klimaat 4
Dwars door Europa 1
Mens en klimaat 17
Mens en klimaat 13

Op de pagina publicaties  is onderaan een filmpje van 5 minuten te zien dat door RTV Utrecht op 17 maart 2022 gemaakt is over mij en mijn werk.


" Het doel van kunst is niet om het uiterlijk van de dingen weer te geven,  maar het innerlijke ..,  dat is de echte werkelijkheid."Bron onbekend.


Transfers

Dit werk ontstaat doordat iets mij raakt. Thema`s waarmee ik werk zijn: hoop, autonomie en  eenzaamheid, met als grondgedachte  de mens als zinzoekend wezen, wat ik zelf ook ben. Meestal naar aanleiding van wat zich als actualiteit aandient in de wereld dichtbij en ook veraf, komt er dan langzamerhand een creatief proces op gang. Al doende (onder) zoekend en vindend, ontstaat er dan een serie werken met een existentiële invalshoek. Ieder werk is opgebouwd uit diverse afbeeldingen waarvan ik delen gebruik en bewerk en die ik digitaal samenvoeg tot een nieuwe compositie. In het uiteindelijke  beeld staat de realiteit in dienst van het willen bereiken van een kunstzinnig effect. De  afbeelding wordt overgoten met epoxyhars welke een gelaagdheid aanbrengt die voor mij staat voor de innerlijke gelaagdheid die wij mensen ook in ons hebben. Het eindresultaat wordt gemonteerd in een bewerkt metalen boxje.

 

De elementen

De elementen in de natuur : aarde, water, lucht en vuur zijn de basis van mijn foto`s  die ik daarna digtaal verder uitwerk  tot schilderachtige  expressieve foto`s.