Verdriet van de aarde 3
Verdriet van de aarde 6
Alles is water 4
Alles is water 14
Alles is water 16
Alles is water 1

-  Op de pagina publicaties  is onderaan een filmpje van 5 minuten te zien dat door RTV Utrecht op 17 maart 2022 gemaakt is over mij en mijn werk.

- Nominatie voor de Hans Nijhof Kunstprijs 2022. 

Het doel van kunst maken is voor mij niet om het uiterlijk van de dingen weer te geven. Of iets lijkt of niet vind ik niet interessant en ook niet relevant. Juist  datgene wat achter de realiteit schuilgaat of daaraan voorbijgaat roept mijn nieuwsgierigheid op. Hiertoe zijn al mijn afbeeldingen met mijn digitale palet bewerkt.

Water zal de stenen breken 

Water is machtig, krachtig en en vaak ook prachtig en wij  en alle andere levensvormen kunnen niet zonder. Een te veel of te weinig water kan grote problemen veroorzaken en maakt dat water soms een vriend en soms een vijand is. 

 

Verdriet van de aarde

Door de leef- en productiewijze van de mens verandert het landschap en wordt het nooit meer  zoals het was. Filosoof en milieu-activist Glenn Albrecht noemt dit solastalgie.

Solastalgie is te omschrijven als een diep doorvoeld verdriet over wat we de natuur en onszelf aandoen doordat we onszelf van de natuur vervreemd hebben.

Mens en klimaat

 Niet alleen oorlog of geweld doet mensen vluchten. Door extreme droogte, hevige stormen,  overstromingen en bosbranden  als gevolg  van menselijk ( niet) handelen zullen er steeds  meer mensen op drift raken en klimaatvluchteling worden. 


"Ik geloof echt dat we in deze generatie in het reine moeten komen met de natuur en ik denk dat we worden uitgedaagd, zoals de mensheid nog nooit is uitgedaagd, om onze volwassenheid en beheersing te bewijzen, niet over de natuur, maar over onszelf".Een uitspraak gedaan door ecoloog Rachel Carsons in 1963!

Vogelvrij

Wat is onze plek in de wereld en hoe verhouden we ons tot wat er in de wereld gebeurd? Is er nog wel een plek waar we beschermd zijn?