Mens en klimaat 9
Mens en klimaat 2
Mens en klimaat 3
Vogelvrij 4
Mens en klimaat 1
Mens en klimaat 8
Vogelvrij 3

 

"Het doel van kunst is niet om het uiterlijk van de dingen weer te geven,  maar het innerlijk ..,  dat is de echte werkelijkheid."


Ik werk niet naar de realiteit, hoewel de realiteit van wat zich aan mij voordoet mij wel inspireert om op zoek te gaan naar datgene wat achter de realiteit zit of daaraan voorbij gaat. 

In mijn werk probeer ik om 'het innerlijke' en de gelaagdheden daarin, zichtbaar te maken. De vragen die  hierbij spelen zijn: wat zijn onze drijfveren en waar kennen wij betekenis aan toe?